-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۳, یکشنبه

اختلاف در پنجشیر افزایش می یابد


همزمان با نزدیک شدن خطر بربریت طالبانی، شورای علماء درپنجشیر وارد عرصه شده است. 

اطلاعاتی در دست است که شورای علماء خواستار لغو شورای مجاهدین است که در پنجشیر فعالیت دارد. نشانه ها مشعر اند که شورای مجاهدین در بند حکومت اشرف غنی است. شورای مجاهدین تلاش دارد که مردم را به دفاع از جمهوری سه نفره تشویق کنند. شورای علماء بر شورای مجاهدین مظنون است و رویارویی پیش آمده است. شورای علماء گفته است که شورای مجاهدین، شورای قوماندان ها و شورای انسجام مجاهدین باید منحل شوند و این شورا ها غرفه ها و آدرس های معامله اند. مساله بیعت و حمایت از احمد مسعود زیر بحث است و ظرف روزهای آینده، خبر آن منتشر خواهد شد.