-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۰, پنجشنبه

تبریک ویژه به عطا نور و امرالله صالح

 

خبررسید که هم اکنون نوبت به عقب نشینی تاکتیکی از اشکمش تخار است.

تحویل دهی بیست ولسوالی با تمام داروندار ملکی و نظامی آن مناطق را به عطا نور و امرالله صالح به صورت اختصاصی تبریک می گویم. تا همین یک هفته پیش این دو «جلالت مأب» در بارۀ هر چیزی ( به غیرازمواردی که به اشرف غنی بربخورد) هی گپ می زدند وقیافه می گرفتند. از زمان تسریع پروسۀ سپاریدن ولسوالی ها و بیزهای اردو وپلیس درمحاذات مختلف، رخ در نقاب خموشی فرو برده اند. آن ها هنوز امید دارند که طالبان می آیند و قدرت را می گیرند و ما بازهم در بخشی از حکومت به «جلالت مأب» حضور تبدیل می شویم. زهی گمان باطل. شما طالب را هرگز نشاختید؛ اما طالب و پاکستان شما را مثل نان می شناسد.