-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۳, پنجشنبه

این است کارنامۀ یک مجنون و دوکودک


ترجمه: مجنون یعنی اشرف غنی؛ دوکودک - فضلی و حمدالله!

کاوه جبران

 کشور سراسر در آتش جنگ می‌سوزد، آن‌وقت مشاوریت شورای امنیت رنجیده‌خاطر است که پاکستان چرا معاون این شورا را از اشتراک در مراسم خاک‌سپاری عثمان کاکر منع کرده است. کشتار سربازان، سقوط ولسوالی‌ها، حیات هزاران سرباز از نیروهای خیزش مردمی دو پیسه با ارزش‌های لر او بر، برابر نیست. 

یک‌بار این شورا دربارهٔ هیچ یک از رویدادهای اخیر امنیتی پیام نداد. یک مجنون و دو کودک رسماً این کشور را به نابودی کشیده‌اند. همزمان با طالب، با غنی و محب و فضلی نیز تصفیهٔ حساب لازم است.