-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۸, جمعه

انتباه اشتباه از اشتباه قبلی

 تحویل دهی قدرت، تجهیزات و سلاح اردو و مناطق حساس جنگی را با این تعهد و شعار روی دست گرفته اند که ما نمی خواهیم حادثه یی که بالای دکترنجیب الله آمد، یک بار دیگر تکرار شود.

 اما درعمل همان اقداماتی را پیش گرفته اند که سبب نابودی سریع دولت نجیب الله گردید. شاخۀ خلقی ها همه چیز را به گلبدین سپاریده بودند و شاخه پرچم که متوجه شد طرف چه پلان دارد، تحویل دهی را از سوی خود شان به نیروهای احمد شاه مسعود شروع کردند.

 اکنون نیز عین همان فارمول مرعی الاجرا  است. طالب یک نیروی طبیعی وغالب درافغانستان نیست که هم خودش را روی پا نگهدارد و هم جمهوری سه نفره را. موج ضد طالب چنان ناگهانی سر بلند کند که همه ( تحویل دهنده ها و تحویل گیرنده ها) را از خواب شان بپراند.