-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۶, یکشنبه

گزارش درمورد لوی درستیز غلط استگزارش قبلی دربارۀ تورن جنرال ولی احمد زی از صفحه گزارشنامه افغانستان برداشته شد.

گزارش تازه یی از منابع خاص واصل شده است که نشان می دهد گزارش ها در مورد کارشکنی لوی درستیز ولی احمد زی در سرکوب طالبان نادرست بوده و از سوی کانال های مشکوکی رونمایی شده بود که هدف از آن تشدید جنگ روانی در شرایط حساس جنگ کنونی و ترور اعتباری رزمنده گان ارشد است. 

یافته های گزارشنامه افغانستان مشعر اند که ولی احمد زی لوی درستیز از دشمنان سوگند خوردۀ طالبان است. درزمان دکتر نجیب الله پدرش کارمند وزارت امنیت امنیت دولتی در کندز بود. وی هیچ گونه دستوری برای توقف حمله بر لشکربربریت نداده است. هدف از اشاعۀ این راپورهای نادرست، درز اندازی بین نیروهای مردمی است.