-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۳۱, دوشنبه

طالبان: ما مناطق شورای نظار را فتح می کنیم

 چند نکته در باب واگذاری ولسوالی‌ها به طالبان

گزارش نگار: مختار وفایی

مختاروفایی از عدیده ناظرانی است که درشبکه اجتماعی، اطلاعات را با مسوولیت همرسانی می کند.

من لحظه به لحظه با مدافعان مردم و منابع سیاسی در تماس هستم و آنچه را می‌نویسم خیال‌پردازی نیست.

معنی آنچه در ولسوالی‌ها اتفاق می‌افتد سقوط نیست. معنی این اتفاق واگذاری ولسوالی‌ها توسط حکومت غم (غنی و محب) به طالبان است.

من سخنگویان و اتاق‌های گفت‌وگوی آنلاین گروه طالبان را دنبال می‌کنم. با واگذاری هر ولسوالی به این گروه در شمال، آنان نمی‌نویسند که مثلاً " ولسوالی شولگره را از کنترول دولت اجیر  کابل آزاد کردیم" ، بلکه می‌نویسند: "فلان ولسوالی در شمال از سلطه شورای نظار خارج شد."

جنگ به معنی واقعی و به صورت بسیار بی‌رحمانه در شمال افغانستان آغاز شده است. مردم باید ماهیت جنگ و نیت طرف‌های جنگ را بفهمند. 

مردم گیج و پریشان اند. 

آنچه را من درک کرده‌ام، واگذاری کامل ولسوالی‌ها به دست طالبان تا قبل از ماه سپتامبر سال جاری است.

غنی و محب با واگذاری ولسوالی‌ها به طالبان چی می‌خواهند؟

آنان در تلاش اند تا روایت جدید خلق کنند. نخست درپی این استند که به ناتو بفهمانند که با رفتن شما طالبان به صورت قطعی بر می‌گردند و القاعده نیز همراه با آنان بر می‌گردد. برگردید و ما را کمک کنید!

تلاش دوم حکومت غم ( غنی و محب) این است که روایت جدید از شمال ارائه کنند. با واگذاری ولسوالی‌ها و سپس شهرهای شمال، آنان به همه جهت‌ها می‌خواهند بفهمانند که چیزی بنام جبهه شمال یا شورای نظار به تاریخ پیوسته و افرادی مانند مارشال دوستم، جنرال نور، استاد محقق، جنرال ملک و بقیه سران خنثا شده اند و توانایی حفظ حتی یک روستا را بدون همکاری حکومت ندارند.

این سناریو در حال تطبیق شدن است. تا اکنون کسی و یا نیرویی برای ایستادن جلوِ این سناریوی خون‌بار دیده نمی‌شود.

ما باید ماهیت این جنگ وحشت‌بار را درک ‌کنیم.