-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۵, شنبه

دست خالی برگشتند

 اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله دست خالی به آمریکا رفته بودند و دست خالی به افغانستان برمیگردند!

حسن علی عدالت

در ملاقات اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله با جوبایدن هیچ سند و پیمان که اهمیت داشته باشد امضا نگردید  و هیچ گفتمان جدید که قبلاً گفته نشده باشد در میان نبوده است و یگانه  چیزی که بایدن بالای آن تاکید کرده  این است :  (  که افغان ها در مورد آینده شان تصمیم می گیرند ...) . یعنی دیگر آمریکایی ها مسوولیت ندارند و تصمیم خود را گرفته اند .

 و این کار را افغان ها هیچ وقت نکرده اند و در آینده هم نمی کنند .

از برخورد سرد آمریکایی ها در هنگام ورود اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله  در آمریکا و کرایه گرفتن طیاره برای چهار روز فی ساعت بیست و پنج هزار دالر و نپرداختن مصرف سفر به تیم اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله ، نبودن وزیر خارجه آمریکا در ملاقات ها و بالاخره عدم برگزاری کنفرانس مشترک مطبوعاتی میان بایدن و احمدزی همه و همه نمایانگر آن است که اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله دست خالی به آمریکا رفته بودند و دست خالی برمیگردند .