-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۳۰, یکشنبه

مارشال چرا جبهۀ جنگ را ترک کرده؟

 درگرماگرم جنگ درمحورهای جوزجان، فاریاب، کندز، تخار وبغلان که ده ها ولسوالی با داروندارش به طالبان تسلیم شده/ داده شده، مارشال دوستم ناگهان چرا فرماندهی جنگ درخطوط سرنوشت ساز را رها کرده و سر از ترکیه درآورده است؟ درترکیه چه مسایلی درجریان است که مهم تر از سرنوشت جنگ درمحاذات شمال شمرده شود؟

مارشال دوستم، ( ملقب به فرمانده طالب کُش) بدون اطمینان ازوضعیت، هرگزصحنۀ جنگ را ترک نمی گوید. بنا برین، درام جنگ وگریز طراحی شده در شمال را این بار به طریق دیگری نوشته اند. ترکیه متحد پاکستان است و شاید تعاملی صورت گرفته است.

تشکیلات سیاسی ونظامی احمد مسعود نیز درخاموشی به سر می برد.

به نظر می رسد به کمک کشورهای منطقه، به منظور بیرون راندن ارکان جمهوری سه نفره، معامله و تفاهماتی بین رهبران سیاسی ضد طالب ( بیشترضد اشرف غنی) شکل گرفته است.