-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۳۰, یکشنبه

شاه محمود قریشی؛ اعلام ادامۀ جنگ علیه افغانستان


 وزیر خارجه‌ی پاکستان در گفت‌وگوی دی‌شب‌‌اش در طلوع پیام‌های روشنی به دولت افغانستان داد.

باوربامیک     ۱- دولت افغانستان باید مرز بین‌المللی دیورند را به رسمیت بشناسد. در این پیام به روشنی دیده می‌شود که پاکستانی‌ها باوجودی که آن مرز را جهانی می‌دانند، از به‌رسمیت‌نشناختن آن توسط دولت افغانستان سخت نگران اند.

     ۲- رویای «لراوبر یو افغان دی» را از سر بیرون کنید؛ زیرا این کار شدنی و ممکن نیست.

     ۳- حضور هند در اینجا(افغانستان) بیش از آن است که ما تصور می‌‌کردیم/ می‌کنیم.

     از این پیام‌های آقای قریشی تلویحن روشن می‌شود تا پاکستانی‌ها به این خواست‌های راه‌بردی شان در کشور ما نرسند، جنگ ادامه خواهد داشت. قریشی در این پیام‌های خود تلویحن عوامل و دلایل اصلی جنگ را گفت.

     اکنون نوبت دولت ماست که دست کم اگر این مطالبات پاکستان را اجرایی نمی‌سازد، در این باره گفت‌مانی راه‌اندازی کند تا در مورد فکر شود.

     زور کم قهر بسیار. حکومت پاکستان خط دیورند را خط فرضی نه، بل بین‌المللی می‌داند و شعار «لرواوبر یو افغان دی» را نمی‌پذیرند و سردادن این شعار را تمامیت‌خواهی و مداخله در امور کشور خود می‌داند. اما دولت‌های افغانستان در این باره هیچ‌گاه از تدبیر سیاسی کا نگرفته اند و همواره احساسی و زیکزاکی برخورد کرده اند.

     دولت افغانستان باید در روابط خود با هند نیز محتاطانه عمل کند تا پاکستانی‌ها از این بابت نگران نشوند.

     تمام گفته‌های قریشی در این گفت‌وگو روشن و راست بود جز این سه مورد.

     ۱- کتمان‌کردن حضور رهبران طالبان در پاکستان؛

     ۲- موجودیت رهبران طالبان و مخالفان پاکستانی در افغانستان؛

     ۳- حضور گسترده‌ی اطلاعاتی هند در افغانستان؛