-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۸, جمعه

چرا وزیر دفاع و لوی درستیز گریخته اند؟

این است همان رازی که امرالله صالح از آن سخن گفته است.

در کجای دنیا دیده شده است که کشوری شناور دریک جنگ سراسری؛ اما وزیردفاع و لوی درستیز آن از صحنه نا پدید باشند؟ حتی درشرایط شکست های بزرگ در میادین نبرد، وزیر جنگ و ارکان رهبری جنگ درمحیط تبعید، صحنه های جنگ را مدیریت می کنند. اسدالله خالد و یاسین ضیاء به دستور کدام مرجع از چرخۀ کار بیرون شده اند؟

گزارش های تایید شده مشعر است که اسدالله خالد و یاسین ضیاء گریخته اند. خالد درپیام واتس اپ گفته است که دیگر با این نظام کار نمی کند. وقتی یونیفورم تازه ساخت و اتو کشیده را برتن کرد و کلاه لگد شدۀ سرخ رنگ را به یک بغل سرگذاشت و گفت:

سرمی زنیم و سنگر می گیریم!

حالا دشمن، درچهارطرف سر می زند وسنگر می گیرد و از سترجنرال های فیس بوکی خبری نیست.

وقتی حاجی اسد شعار جنگ می داد؛ مگرهمین نظام نبود؟ این مزدور مفسد با وجدان خود چه گونه گذاره خواهد کرد؟ گذشته از حاجی اسد، آن غلام بچۀ لاف زن وبهسود سوز ( یاسین ضیاء) از کدام غاربی آدرس حمام خون را ترصد می کند؟ به هوش باشید، روز و روزگار «غلام بچه های حضور» در هردوره، حاصلی جز فلاکت و نفرین تاریخی نخواهد داشت.