-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۸, جمعه

واکنش مهم ایران

 وزیرخارجه ایران در شهر انتالیا به دکترعبدالله گفت: ما از وضعیت جاری درافغانستان نگران هستیم.

جنگ رو به گسترش است.