-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۶, چهارشنبه

بسم الله محمدی مترسکی علیه احمد مسعود

 بسم الله محمدی با پرداخت ۱۰ میلیون دالر، کرسی وزارت داخله را دو باره تصاحب کرد. او معتاد مادزاد پول است. پول را بو می کشد. غنی در چنین شرایط، او را چرا آورد؟ مگرنه این است که فاسد ترین و دزد ترین رقیب منطقه ای را دربرابر احمد مسعود علم کند؟ آری! اما بی فایده است. رتق وفتق امور در وزارت داخله در دست شورای امنیت و ارگ است.  او را آورده اند که تا می تواند مشغول دزدی باشد؛ مشروط برین که هر پروژه یی که به ارتباط سنگرگاه مقاومت ( پنجشیر) برایش محول می شود، به طور کامل و قایم آن را اجرا کند. گزارشنامه افغانستان به گزارش تا هنوز تایید نا شده دست یافته است که نشان می دهد بسم الله محمدی تعهدات دیگری هم به ارگ داده است که ظرف روزهای بعد ممکن است بتوانیم از روی آن پرده برداریم.

اوضاع وزارت داخله ازین پس آشفته تر خواهد شد. بسم الله درجنگ با طالب هیچ کاری از دستش پوره نیست.