-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱۹, چهارشنبه

روایت مرگ از جنبۀ دیگر

 ترس از مرگ؛ حاصل تربیت نا صحیح ست!

• سقراط: اگر کسی معتقد باشد که آدمی پس از مرگ به جایی می رود که دهشت و هراس درآن حکمفرماست، آیا ممکن است از بیم مرگ آزاد باشد و در میدان جنگ مرگ را بهتر از شکست و بندگی بشمارد؟

افلاتون / جمهوری - کتاب سوم – استفانوس ۳۸۶