-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۳۱, دوشنبه

بسیچ ملی با چند نفر کرایی نمی شود!


اشاره: پروان آمادۀ تسلیم به طالبان می شود. این هم نمونه اش:

متین مطیع مسعود

والی بی کاره وبی اراده ولایت پروان همراه یک تعداد بزرگان پروان با چند تن از افرادشان به دره غوربند تا ولسوالی شینواری رفته واعلان بسیج ملی را در برابر طالبان در فضای مجازی به راه انداخته اند که این روند را از لحاظ تبلیغاتی در برابر دشمن نیک می پنداریم ولی حقیقت چیزی دیگری است که نباید با سرنوشت مردم معامله گردد.

در طول سالهای متمادی نیروهای مردمی از مصارف شخصی خود در برابر طالب جنگیدند؛ چهار پوسته که در طول یک هفته به دست طالبان سقوط کرده و یکی آن به نام پوسته آنتن که دوبار توسط طالبان سقوط داده شده و ۱۳ نفر شهید و ۸ نفر اسیر شده بود؛ این بار به جز فرزندان خود غوربند( سیاه گرد) نه اردو و نه پروان حاضررفتن به آن سنگر نشدند که فعلا توسط مردمی اداره میشود.

همین طور در دره نمک آب شینواری قومندان غفار خان در طول بیست سال در آن جا مقاومت داشت و در برابر طالبها با همه دسیسه های که از سوی بعضی افراد معلوم الحال وجود داشت؛ در هفته گذشته با شانزده ساعت جنگ شدید و جانکاه در برابر طالب هیچ نوع کمک از طرف اداره مرکزی پروان برایش نرسید تا اینکه با تمام شدن تجهیزات و تنگ شدن حلقه محاصره با ۳۲ تن از افراد تحت امرش تن به تسلیمی داد.

حالا این ها باید با مردم از در حق و حقیقت به پیش بروند خاک به چشم مردم نزنند با این چند افراد کرایی و محافظ شخصی شان نمیشود که با دشمن مبارزه کرد. پول اوپراتیفی و کمک نظامی بین این گروه مردان حیف و میل میشود. اگر مبارزه مردم و جوانان سربه کف غوربند  نباشد چهار ولسوالی غوربندها در ظرف ۲۴ ساعت به دست طالبان سقوط خواهد کرد.

مقاومت و مبارزه با دشمن فقط با عکس و تبلیغات پیروز نمیشود باید تا نابودی دشمن ولانه های آن در خط مقدم حضور داشت.

لطفا حاشیه روی نکنید نیروی مردمی دائمی را در غوربند حمایت نماید پیش از اینکه فاجعه بزرگ ترا از این رخ دهد.