-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۸, سه‌شنبه

رهبران کابل نشین نباید به شمال بروند!

 منبعی از باشگاه «رهبران سیاسی» اطلاع می دهد که «دوستان خارجی» درتماس با هریک آن ها، خواسته اند که خود را از موج طغیان های طالب در ولایات شان دور نگهدارند و با کارزار قیام مردمی به طورعلنی همراهی نکنند.

این رهبران از سفر به شمال برحذر داشته شده اند.