-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱۱, سه‌شنبه

لااقل کرزی باید درین باره ساکت باشد!


نسیم اکبر

 اگر مرکز تجارت جهانی در نیویورک امریکا مورد حمله قرار نمیگرفت، کرزی به صفت نماینده دایمی طالبان در ملل متحد مقررمیشد. او در طیاره  CIA از پاکستان به ترین کوت ارزگان انتقال داده شد و توسط  همان سازمان تمویل، تجهیز و  ریس جمهور ساخته شد امروز می‌گوید که صلح افغانستان پروژه امریکاست.  این اصلن یک گپ نو نیست که صلح پروژه یی است  و بدون شک که پروژه امریکا است اما  زمانی که از پروژه حرف زده می‌شود این جناب حد اقل باید خاموش و شرمسار تاریخ باشد چون او تا حال شامل همان پروژه تاریخی امریکا بوده و تقویت طالب و ساختاری ساختن فساد دولتی از نتایج  انکار ناپذیر خدمات این مار خوش خط و خال می‌باشد. 

دریغ از حافظه تاریخی کوتاه ! 

یک دهن گپ بود