-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۳, یکشنبه

جنرال پاکستان چطور از سند به فاریاب می آید و رهبری می کند؟!

 عبدالستار سعادت

 رهبری جنگ توسط جنرالان متقاعد پاکستانی محتمل نیست.

بار اول، زمانی که کندز بدست طالبان سقوط کرد، ادعای رهبری جنگ توسط جنرالان پاکستانی از سوی جنرال مرادعلی مراد مطرح شد و اینک حالا از طرف مارشال دوستم نیز روایت هفت سال قبل تکرار می شود. به باور من، قبول فرضیه ی رهبری جنگ توسط پاکستانی ها نه تنها چیزی از شرم شکست در برابر طالبان نمی کاهد، بلکه این افتضاح را وسیع تر و عمیق تر جلوه می دهد. اگر یک نظامی پاکستان این توانایی را داشته باشد که تا کندز، فاریاب و جوزجان برود، لوی درستیز، معاون وزیر دفاع و حتی مارشال ما را در یکی از ولایات خود ما شکست دهد، در حالی که از حیث امکانات جنگی، جانب مقابل فقط کلاشینکوف، PK, RPG و SPG9 در اختیار داشته و ما توپ و تانک و طیاره در اختیار داشته باشیم، جنگ هم در اراضی پنجاب و سند نباشد، در ولایت و ولسوالی‌ و قریه ی خود ما باشد، جنرال و مارشال ما باید خود را دار بزنند.

واقعیت اینست که هیچ جنرال پاکستانی در صحنه ی جنگ و یا در مرکز قومانده حضور ندارد؛ این ها در مقابل چند طالب شکست می خورند و زمانی که غرور شان می شکند، بحث رهبری جنگ از جانب دیگران را مطرح می کنند که در این حالت تنها خود را نه، بلکه تاریخ و غرور ملی ما را نیز می شرماند.