-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۰, پنجشنبه

خطر اصلی غنی است نه طالبان


عبدالله پیمان

 قراین و دلایل زیادی وجود دارد که غنی با طالبان توافق کرده قبل از خروج از کشور شمال را در اختیار این گروه قرار بدهد. برای این که هم ملاهیبت الله و هم غنی می دانند که پیش از سقوط شمال به نفع طالبان، تسلیم کردن جنوب منتج به خیزش دو باره شمال و شکل گیری مقاومت در برابر طالبان و قطبی شدن فضای امنیتی و سیاسی کشور و احتمالا تقسیم افغانستان به دو بخش- شمال و جنوب- خواهد شد. از اینرو، غنی و طالبان تلاش دارند تا پیش از هر تحول دیگری کار شمال را یکسره کنند و خطر تهدید به فعلیت درآمدن ظرفیت های جغرافیای مقاومت را دفع و مهار نمایند.  

لذا من معتقدم خطر اصلی غنی است نه طالبان، برای این که او طالبی است در لباس دوست و در راس نیروهای مسلح کشور. از این رو باید با او تصفیه حساب کرد. اگر برآیند این تصفیه حساب رها شدن ظرفیت های جغرافیای مقاومت از اسارت او باشد که است، قطعا پیروز میدان خواهیم بود و آن گاه در مواجهه ای فیصله کن با طالبان به بسیاری از اهداف مان دست خواهیم یافت. در غیر آن باید انتظار روزی را کشید که دست بسته در اختیار طالبان قرار بگیریم؛ امری که شوربختانه همین الان در شمال در حال محقق شدن است.