-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۳, یکشنبه

فرستۀ برگزیدۀ هفته

جاوید سادات

 پست‌های استاد سیاف را که می‌خوانم دلم به حال کسانی می‌سوزد که یک عمر دانشمند گفته دست‌های مبارک‌اش را بوسیده‌اند.

نصایح و بایدها و نبایدهای ابتدایی را همه میدانند، حتی کودک سه ساله میداند که دروغ گفتن و به دیگران ظلم کردن بد است. استاد بزرگوار لطف کرده حکمت نهادمند شدن این ارزش‌ها را در وجود مبارک‌ شان برای ما ارشاد بفرمایند.