-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۳, یکشنبه

شمار فوتی ها درشبانه روز به بیش از دو هزار رسیده است

منبع اپراتیفی درکابل به گزارشنامه افغانستان اطلاع داد که شمار مرگ و میر مردم از ویروس کرونا درافغانستان در هر 24 ساعت از 2000 نفر فراتر رفته است اما حکومت کابل با مهندسی اطلاعات، فقط 50 نفر را اعلام کرده و مابقی وفیات را پنهان می کند. این فاجعه درحال گسترش است و حکومت پوشالی سرگرم زدوبند های سیاه و تحویل دهی بسترهای نظامی و اداری شمال به طالبان است.