-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۵, سه‌شنبه

کشتار طالبان شروع شد

دشمن تا آن حد توهم زده شده و احساس بی خاری می کند که برای ورود به ولسوالی تخلیه شده، با انسامبل اتن قدم رنجه می کند!

حسیب عزیزی

پس از این که نیرو های امنیتی در ولسوالی سنچارک سرپل عقب نشینی  نمودند ، طالبان با دهول و سرنیی و اتن کنان وارد ولسوالی شدند که جابجا بوسیله نیرو های مردمی محاصره و بالاتر از ۵۰ نفرشان کشتنه شدند که اکثر شان پاکستانی است و دها موتر سایکل و تجهیزات شان غنیمت خیزش های مردمی شد.

د خلق زور د خدای زور

قول اردوی ۲۰۹ شاهین