-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱۶, یکشنبه

یک دزد درجه اول جمهوری فساد، همسرش را در ترکیه لت وکوب داردمحل حادثه: شهر بیلک دوزو در استانبول.

دکترولید تمیم، سارق بزرگ جمهوری سه نفره؛ همان فردی که رئیس مواد نفتی بود و بعد، اشرف غنی او را معیین وزارت مالیه مقرر کرد. سپس از سوی محکمه به سه سال زندان و 500 هزار دالر جریمه محکوم شد؛ بی آن که یک روز به زندان برود یا یک دالر به خزانه تحویل دهد. 

یکی از ویژه گی های دکتاتوری بدوی این است که مغز دکتاتور به شکل جادۀ یک طرفه در می آید. مثالش همین که «بابا» ی فساد و تعصب، ( اشرف غنی) به این بسنده نکرد و ولید تمیم را به حیث سفیر افغانستان دردهلی مقرر فرمود که از سوی دولت هند رد گردید. ولید، مانند یک عملۀ طالب درمدرسه، بر زنش سخت گیری را چنان فزوده است که زن، دراستانبول از یک سال پیش تقاضای طلاق به دادگاه داده بود.

او خانمش را در روز دوم جون 2021 تعقیب می‌کرد تا در یک کافی شاپ در هنگام بیرون آمدن بالایش حمله کرد.

او فعلا از ترکیه ممنوع الخروج گردیده و شاید مدت یکسال را در زندان سپری کند.

محکمه استانبول قبلا نیز ولید حکم صادر کرده بود که تا شش ماه از رفتن به خانه خانمش اجتناب ورزد.

این نشانی را روبرداری کرده به یوتیوب بروید:

https://www.youtube.com/watch?v=fAr-MTW1uoc