-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱۲, چهارشنبه

ترتیبات دفاع مردمی از پایتخت باید فوری آغاز شود

 

حکومت غنی وقت کشی دارد و علی رغم اکت جنگی، آمادۀ تعامل با طالب و سرانجام تسلیمی به طالب است. مردم نباید ناگهان به اسارت طالبان درآیند. 

مسیرهای نفوذ دسته جات طالب به داخل پایتخت، از کنترول همه خارج شده است. به دلیل بحران داخلی، اختلاف اندازی فوق العاده عمیق جمهوری سه نفره بین اقوام، سبب شده است تا پوشش امنیتی درهم شکسته شده و راه پیشروی طالب درقلب شهر باز شود. سریال قطع ناشدنی انفجارات بدون پرسان نشانه یی از وخامت وضعیت است. سوال این است:

از کابل دربرابر یورش دسته جات دشمن، کی دفاع می کند؟

گفتارهای شعاری مانند این که نیروهای دفاعی قهرمان ما چنین می کنند و چنان می کنند؛ یک تسلی دهی کاذب است. اردو و پلیس درصد ها محور جنگی درگیر اند و برای دفاع از کابل، دست کم به پنجاه هزار نیروی مجهز و رزمنده به کار است تا نخست برهسته های جا گرفته درحواشی پایتخت هجوم برده و آنان را تارومار کند. چنین نیرویی یک دست واختصاصی درصحنه وجود ندارد. قوای مقاومت مستقر درکابل، باید از حالت انفعال و انتظار بیرون آید و خود را برای یک آزمون تاریخی پس از ماه جولای آماده کند.

گزارش ها می رسانند که دشمن اصلی قوای مقاومت دفاع از کابل، اراکین جمهوری نام نهاد است. آن ها هنوز علاقه مند اند تا اردو به ابتداء به جان نیروهای مقاومت بیاندازند. درصورت شاریدن دم و دستگاه امنیتی، ممکن است صدا از اردو، پلیس یا امنیت ملی بلند شود. اما آنگاه دیرخواهد بود. سقوط درافغانستان به ویژه کابل، همیشه بی خبر و غافلگیرانه می آید.