-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۰, پنجشنبه

کنفرانس سه حکومت تروریستی در بارۀ صلح

 

صلحی که پاکستان و عربستان به افغانستان می آورند، چه نوع است؟ از همان نوعی که 27 سال پیش دیدیم. طالبان را اول، همین دو کشور تروریستی به رسمیت شناختند و سپس قبله فحاشی - امارات.

ملای جمهوری سه نفره از میان حمام خون راه افتاده در گوشه و کنار کشور، چنین فتوا داد:

"طالبان برادر ما استند و برای آن‌ها کلمه کفر را استفاده نمی‌کنیم"

محمد قاسم حلیمی وزیر ارشاد حج و اوقاف: طرف مقابل (طالبان) هم برادر ما استند و مانند ‌آن‌ها برای‌شان کلمه کفر را استفاده نمی‌کنیم و آن‌ها را اهل قبله می‌دانیم.