-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱۸, سه‌شنبه

دوگانه نوازی ابتذال اسحق نگارگر و امین بره کی

 شخصی به نام اسحق نگارگر، درتلویزیون هستی مصاحبه داشت.  مجری، امین بره کی بود. اسحق نام چنان سطحی و پوفکی گپ می زند که آدم دیوانه می شود که مشارالیه درین سن و سال از زنده گی، فرهنگ، تاریخ و شعر افغانستان چه برداشتی کرده است!؟ هیهات!

دربارۀ مولانا جلال الدین بلخی با آهنگی کوچک نوازانه می گوید که مولانا خو بیشتر خودشه دوست داشت... انسان خوده دوست داشته باشه.  وقس علی هذا... بنده خدا، مولانا فهمی از خود قاعده و اصول دارد. هرترهات پردازی که پایش درمقام معنویت می لنگد وتاریخ زده می شود؛ با گفتار هایی به قول خود شان رُک و راست به کمتر از شاه نشینانی عرصۀ فرهنگ پارسی مانند مولانا و قهار عاصی دهان کجی روا نمی دارند!

نگارگر نام ، در بارۀ قهار عاصی، سلطان شعرفارسی، با سبک سری پیره سرانه حکم کرد که: شعرهای قهارعاصی خو همه اش مبتذل اس و ... حال هزار حدیث مفصل بخوان ازین مجمل.

جالب ترازین فاجعه، همرایی و همنوایی امین خان بره کی با ضاله اندیشی های مصاحبه شونده است. سبک اندیشی اسحق را بره کی تکمیل می کرد. این پوپنک دماغ ها درخارج، ازشعروسیاست و «افغانیت!!» چه جور کرده اند؟