-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱, سه‌شنبه

نخستین منادی وجدان جماعت پشتون


 عبدالرحیم ایوبی وکیل اسبق مجلس نمایندگان:

وقتی همبسته گی مردم تاجیک ، اوزبیک و هزاره را می بینم که چه گونه از مناطق خود در برابر طالبان مقاومت و ایستاده گی میکنند و نمی گذارند که ولایت های  شان به خاک و خون کشانده شود؛ به همه شان افتخار میکنم و میبالم و اما این طرف ما پشتون ها چی می کنیم ؟ 

اگر 20 فیصد شهامت و غیرت تاجیک ، اوزبیک و هزاره ها را ما پشتون ها میداشتم کشور در صلح صفا قرار می داشت. برخیزید علیه این پدیده شوم طالب صدای تان را بلند کنید. نمی دانم تاریخ نویسان در مورد ما پشتون ها چه خواهد نوشت؟