-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱۳, پنجشنبه

باطل اعظم چنین گفت: نه پوهنتون، نه دانشگاه؛ باتلاق!


این سخن یک آدم صاحب شعور است یا از یک خرچران؟!

این گپ، از یک از زبان «مغزمتفکردوم» دنیا درمحضر دانشگاهیان شنیده شد. آن هم درمحضر استادان، دانشجویان واهل فضل ومعارف.

شرم آوراست. اگراین باد دهانی را یک پاکستانی، ایرانی یا همکاران این غدار دربانک جهانی بشنوند؛ چی خواهند گفت؟

 من از عبارت بالا که از یک مغز معیوب تراوش کرد؛ یکه نخوردم؛ قلب من زمانی آتش گرفت که همان استادان و دانشجویان و فرهیخته گان از شنیدن این سخن غیرمسوولانۀ از زبان باطل اعظم، نه تنها هیچ اعتراضی نکردند؛ بلکه با شادمانی برایش کف زدند!

صد ها مشاور دراطراف خود مستقر کرده؛ اما درکانون علم و دانش، چشم درچشم مرشد ومربی جامعه می گوید:  نه پوهنتون، نه دانشگاه؛ باتلاق!

لااقل گفته می توانست، هم پوهنتون، هم دانشگاه. چرا باتلاق؟ آیا این فرعون تعصب واژه باتلاق را از روی نادانی با کدام واژه یی دیگر به اشتباه گرفت؟ والله اعلم.

رئیس جمهور ( یا تقلبی یا نام نهاد) نماد آبرو و سجایای انسانی یک خطه است. برون ریختنِ غیظ تلخ و آلوده یی که درین عبارت چند کلمه یی مزخرف شناوراست، خبراز یک درمانده گی و افلاس فرهنگی و اخلاقی می دهد.