-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱۱, سه‌شنبه

بعد ازین دیده شود که کرزی کجا می رود!

 طالب پروری کرزی از زبان جنرال ظاهر عظیمی: کرزی به جنرال آمریکایی اخطار داد که بالای طالبان حمله نکنید وگر نه ما علیه شما اعلان جهاد میکنیم!