-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۳۰, یکشنبه

یک فرمانده اختطافچی حکمتیار درکابل دستگیر شد

 نورآغا محمود  قوماندان وابسته به گلبدین حکمتیار در ولسوالی قره باغ ولایت کابل  به جرم اختطاف یک داکتر  دستگیر شد.

نورآغا از زمره فرماندهان حزب اسلامی بود که به دستور گلبدین حکمتیار با طالبان یک جا شده بود و چندین سال در کنار انور دنگر  علیه مردم شمالی جنگید و در آتش زدن باغ های شمالی دست داشت.

او صدها تن از مجاهدین شمالی را زیر کیبل طالب ها انداخته بود تا به زعم خودشان  شریعت را بالای مجاهدین شمالی تطبیق کنند.

این مجری شریعت طالبان و پسر خوانده حکمتیار( نورآغامحمود)  چند روز قبل یک داکتر را ربوده بود که به
تازه گی توسط امنیت ملی دستگیر شد.