-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۸, جمعه

کرزی در ترورهای نظامیان درشمال دست دارد

 گزارشی واصل شده است که نشان می دهد حامد کرزی به نحوی در کشتار قطعات نظامی درشمال دست دارد.

برخی فرماندهان طالبان درشمال با شبکه مافیایی کرزی درارتباط اند. قطعاتی که دربرابر پیشروی یا پروگرام تحویل دهی مواضع و سلاح ها به طالبان مقاومت می کنند، بالاثر تماس طالبان و کرزی، هسته های مافیایی مرتبط با کرزی زود دست به کارشده و فرمانده مقاومت گر در خطوط جنگی را حذف می کنند یا به دلایلی مرموز از محل مقاومت او را به نقطه دیگری تبدیل می کنند. نمونه آخری اش قوماندان امنیه دایکندی و ترور مرموز پسرجنرال عظیمی می باشد.