-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۹, شنبه

جان فشانی برای جمهوری بیکاره ها تا چی وقت؟

در نهاد های حکومتی درشهر و محلات، وضع ازین قرار است. کار و خدمت این ها به مردم از چه نوع است که نیرو های امنیتی در خون شنا کنند تا فضای بیکاره گری به مقامات فراهم شود.

مارشال دوستم مانند یک سرباز در خط اول جنگ در برابر طالبان می‌جنگد و نصیبه هولکر معاون والی کندز با سرپرست ولایت کندز، مصروف عیاشی و طراحی پیش‌روی تاکتیکی است. گفتنی است که نصیبه هولکر به حمایت بشیر احمد تهینج به مقام معاونیت ولایت کندز رسیده است. در چهار طرف شهر کندز جوانان رعنا مانند توت به خاک‌می‌افتند و معشوقۀ وزیر کار مصروف این گونه کار زدن رمانتیک است.