-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۶, یکشنبه

انداخت طیاره بی سرنشین بالای مارشال دوستم

 

پیوست به گزارش قبلی، این خبر به تازه گی دراختیار گزارشنامه افغانستان قرار داده شد.

منبع امنیتی متفاوت از منبع قبلی به گزارش نامه افغانستان اطلاع داد که مارشال دوستم آن طوری که درگزارش اخیر گفته شده، مسموم نشده بود. 

منبع می گوید که بازی پیچیده و هردم تغییری در سطح منطقه درخاک افغانستان درجریان است که اختیار آن در دست دولت و مردم افغانستان قرار ندارد. برطبق گفته منبع اصل قضیه این بوده که درجریان جنگ، یک طیارۀ بی سرنشین که از بگرام پرواز می کند، اشتباهاً بالای وضع الجیش مارشال در میدان جنگ انداخت کرده بود که اسباب تشویش او را فراهم کرد. مارشال بعد از تماس با سفیر ترکیه درکابل به سرعت روانۀ انقره شده است. و الحال پسرانش درجنگ با دشمن درخط نبرد اند.