-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲۶, چهارشنبه

تصفیه حساب خونین درشمال ادامه می یابد


بازهم اخبار مکرر واصل شده است که فاز اول تسليم دهی ٧٠ ولسوالى درسراسر کشور ادامه دارد. یافته های تازه نشان می دهد که درین باره قبلاً اشرف غنى و دکتر خليل زاد به موافقت دست یافته اند. هدف این است که شمال به یک تابۀ آتش تبدیل شود. این منطقه حوزۀ مرزی راهبردی ابرقدرت های رقیب امریکا و ناتو است و باید درتهدید دایمی جنگ و نا امنی شناور باشد.

بنا برین، تصفیه رقیبان سیاسی درشمال و حوزه های مهم دیگر درجنوب غرب و افغانستان مرکزی مطابق پروگرام مدون قبلی قابل اجرا است. روس ها در روزهای آخر خروج از افغانستان، شمال را به بدترین شکل ممکن بمباران کردند. همان سناریو ممکن است درشکل دیگری در شمال مکرر شود.