-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۳۰, یکشنبه

«رازاطلاعاتی» یا رسوایی اطلاعاتی؟

 گزارش می رسد که دامنه گیری اضطراب عمومی، و شعله ورتر شدن آتش اختلاف دردولت، « راز اطلاعاتی» که امرالله صالح با افتخار از آن سخن می گوید، دُم خود را تکان می دهد.

 اشرف  غنی به همکاری پاکستان، با شورای کویته بندو بست هایی به وجود آورده تا بخش هایی از شمال شرق کشور تا نواحی غرب دراختیارطالبان قرار گیرد. پاکستان برای طالبان سه ماه مهلت داده است تا دست کم یک ولایت مهم را به طور کامل تحت کنترول در آورند تا در میز مذاکرات چیزی داشته باشند که متکی به آن، قدرت نمایی کنند.

معامله طالبان با فرماندهان و نظامیان درخطوط اول جنگ به وسیله ریش سفیدان و روشناسان محلی آغاز شده است. معامله در روز های اخیر به گونه یی بوده که طالبان به طور سرجمع یک قطعه عسکری را همراه با تمامی وسایط جنگی و قوماندان قطعه یا یک ولسوالی را با جمیع امکاناتش به مبلغ سی یا پنجاه میلیون خریداری کرده و طالبان بعد از تسلیمی قطعه و یا ساختمان ولسوالی، سربازان، قوماندان وولسوال را مخفیانه رها می کنند.

این که اشرف غنی ساکت است و سخنگویان حکومت دل بالا گپ می زنند؛ علت دارد. یاسین ضیاء و اسدالله خالد درین قرارداد جایی نداشتند. دیده شود که بسم الله محمدی کارش به کجا می کشد.