-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱۳, پنجشنبه

مشاور ارشد رئیس جمهور، قومندان قند ساقی را کشت

هردو قوماندان الماس، یکی زاهد؛ دیگرش الماس موی کشال به سلطان جنایت بدل شده اند.به حوالۀ اطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان، قوماندان قند ساقی از اهالی بگرام که ذهنیت شدید ضد طالبانی داشت، به دستور حاجی الماس زاهد توسط یکی از سرگروپ هایش به نام  قوماندان الماس موی کشال چندی قبل ترور شده است.

منابع می‌افزید:

قوماندان الماس موی کشال مسوول باند ترور حاجی الماس در باغ چهار برجه الماس در قریه رباط بگرام  قرارگاه دارد و به دستور حاجی الماس در شمالی دست به هر جنایت می‌زند.

پایه های برق ، ترور استادان دانشگاه البیرونی و سایر ترور ها در شمالی توسط این باند صورت می گیرد. در دوره مقاومت نیز يگانه قومندان جبهه مقاومت که چندین بار با ملاعمر دیده بود و می‌خواست همه شمالی را بفروشد، همین عالیجناب بود.

در کابل نیز یعقوب حیدری(والی کابل) دایم از او حمایت می‌کرد ،  این ویدیو اعترافات یک تن از کسانی است که در حال حاضر نزد امنیت ملی زندانی است؛ ولی از نشر  این خبر الماس زاهد با تمام توانش تا حالا جلوگیری کرده است.