-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۶, یکشنبه

طالبان، اندخوی را تخریب کردند؛ اما خانه شاکرکارگر خط نه خورده!

فیضی، باشندۀ اندخوی تصرف شده به وسیلۀ طالبان گزارش کوتاهی همرسانی کرده است که مایۀ ژرف نگری است. طالبان به چور و تالان اندخوی به گونه حشری مشغول اند؛ اما به طرف خانه مفشن شاکر کارگر رئیس دفتر اشرف غنی حتی نگاهی هم نمی اندازند.

شاکر کارگر از آدم های مرموزی است که درباشگاه افراد چیزفهم به عامل استخبارات روسیه شهره است. آیا طالبان روسی مسلط بر اندخوی اند؟ آیا مفرزۀ اطلاعاتی صلاح دیده است که کاری به کار رئیس دفتر غنی نداشته باشند؟

این هم گزارش فیضی:

اندخوی در آتش جنگ میسوزد؛ به دست طالبان است. چندین دوکان مردم غریب آتش گرفته؛ برعکس منزل رئیس صاحب دفتر اشرف غنی - شاکرکارگر - در امن است؛ حتآ محافظین اش با سلاح های دست داشته شان در منزل رئیس صاحب کارگر تشریف دارند.  

طالبان در حال انتقال ولجه دولتی و ملکی مصروف هستند؛ این جا طالبان به رئیس صاحب دفتر جناب کارگر صاحب  به اندازه نوک سوزن خساره  نمی رساند.