-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۰, پنجشنبه

از خیزش های مردمی نباید سوء استفاده شود

 


          نوشته ی : اسماعیل فروغی 

      به پاخاستن مردم درشمال ، قبل ازهمه به دلیل بی کفایتی مطلق جمهوریت سه نفره و ناکامی های شرم آورمسوولان ارشد امنیتی حکومت می باشد . وقتی مردم دیدند که مسوولان امنیتی کشور برهبری سرقوماندان اعلی ــ داکترمحمداشرف غنی توانایی حفاظت ازجان و مال شان را دربرابر حملات پیهم طالبان ندارند ، بیدرنگ بپاخاسته ، سلاح برداشتند و مانع کشتاروحملات گسترده ترطالبان درمحلات شان گردیدند . 

     از سوی دیگراین تحرکات نظامی مردمی درولایات شمال ، به صراحت بیانگرترس و نگرانی مردم ازبرگشت دوباره ی طالبان به قدرت ومخالفت صریح مردم دربرابر قوانین وحشیانه و بدوی دینی- قومی این گروه تندرو اسلامیست . 

باشنده گان شمال افغانستان با درک از مظالم وعملکردهای خشن ، افراطی وضدفرهنگی طالبان درولایات جنوب وشرق کشور که مبادا همانند آن ولایات ، دروازه های مکاتب را بروی فرزندان شان بسته ، ساختمان های دولتی را به آتش بکشند ومبادا زنان و مردان را درمیان انبوهی از مردم شلاق زده یا سنگسارنمایند ؛ به یکباره گی همه به پا برخاسته ، می خواهند ازحق زنده ماندن شان دفاع نمایند.

     حالاکه با پیشروی طالبان بسوی مراکز شهرها ، زمینه های بقدرت رساندن دوباره ی طالبان (به شکل مرموز) توسط امریکاییان و پاکستانیان مساعد گردانیده شده است ، خیزش های مسلح مردمی علیه طالبان چنان گسترده شکل گرفته است که اگر تمام گروه ها و اقشارمردم ازآن حمایت نمایند میتواند به نیروی عظیم انقلابی علیه تجاوزات گسترده و بیشرمانه ی نظامیان پاکستان و نوکران تندرواسلامی آن مبدل گردد. 

واگراین حرکات ضدطالبی واقعاً به خیزش های انقلابی- مردمی مبدل شده و قوماندانان ورهبران پیشین جهادی از آن باردیگر برای تقویت و بالابردن وجهه ی ازدست رفته و پاسداری از ثروتهای بادآورده ی شان سوء استفاده ننمایند ؛ با سهمگیری تمام مردم درین روند ، نه طالبان توان بقدرت رسیدن را خواهندداشت و نه دولت فاسد و ناکاره بیش ازین قدرت ادامه ی سیاستهای تکروانه ، تمامیت خواهانه وتبارگرایانه را خواهد داشت.

      مردم باید هوشیار باشند تا حلقه های فاسد و تمامیت خواه ارگ که دراصل مخالف مقاومت مردمان شمال دربرابرطالبان استند ، درهمدستی با قوماندانان خودفروخته ی جهادی ، نهضت براه افتاده ی خیزش های مردمی را که میتواند به مانع بزرگ بقدرت رسیدن طالبان مبدل شود ، همانند جنبش روشنایی ، از پشت خنجر نزنند .