-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۴, پنجشنبه

بعد از پیوستن جنرال جلال یفتلی به قوای مقاومت

 منبعی که نخواست نام‌اش گرفته شود می‌گوید:

در روزهای پسین برکناری بدخشانی‌های ضد طالب از قول اردوی ظفر توسط خیال‌نبی احمدزی، قوماندان این قول اردو شدت گرفته است. عصمت الله غروال، قوماندان لوای اول تبدیل؛ گلداد، رئیس ارکان لوای سوم بادغیس تبدیل؛ محب قوماندان کندک ۶ لوای اول به دادستانی معرفی؛ مصدّق قوماندان تولی محافظت قول اردو تبدیل.

رؤیا بهار