-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۲, سه‌شنبه

شمال را پایتخت داعش می سازند


همزمان با ورود داعش، لشکرهای فاطمیون و زینبیون نیز به کار زار وارد می شوند.

 نوشته  عزیزآریانفر:

از قراین بر می آید که پاکستان بخش بزرگ  پروژه طالبان را به چین فروخته باشد. چین برنامه های بسیار گسترده یی در افعانستان دارد. امریکایی ها هم ناگزیرند برای مقابله با برنامه های چین و همین گونه صدور بی ثبانی به آسیای میانه برای برهم زدن برنامه های چین، داعش را  به کارزار  بکشانند و همین طور به گونه مشروط از نیروی مجاهدان برای سرکوب طالب  در شمال بهره ببرند.

 ارگ مخالف مطرح شدن دوباره مجاهدان است. در نتیجه راهی جز وارد کردن داعش نمی ماند. برآیند سخن این که به زودی شاهد حضور داعش در شمال و جنگ طالب و داعش در سراسر امتداد مرزهای آسیای میانه خواهیم بود‌. بی گمان نبرد دولت و مجاهدان هم با طالب تشدید خواهد یافت. 

در این گیر و دار هند از دولت حمایت خواهد کرد. ورود داعش پای ترکیه و قطر را به گونه جدی به گود افعانستان کشانده خواهد شد. 

ورود داعش و ترکیه، روسیه، کشورهای آسیای میانه و ایران را هم به کارزار خواهد کشاند. در یک سخن، افغانستان در حال مبدل شدن به یک سیاه چاله ناشناخته در کهکشان ناپیدای سیاست های جهانی است که می تواند هستی آن را به مخاطره بیندازد و شیرازه آن را از هم بگسلد. 

این همان چیزی است که من یازده سال پیش در کتاب افعانستان سیاهچاله ناشناخته جیوپولیتیکی در کهکشان سیاست های جهانی پیش بینی کرده  و هشدار داده بودم‌ . همین گونه نخستین کسی بودم که سرازیر شدن داعش را به کشور پیش بینی نموده بودم. آوردن پروژه داعش بزرگترین لغزش راهبردی ارگ و امریکا  است که سخت جبران ناپذیر و نابخشودنی است و پیامدهای بسیار مرگباری برای کشور خواهد داشت. با ورد داعش، ورود فاطمیون و زینبیون هم بسیار محتمل می گردد. 

نباید فراموش کرد که پاکستان کماکان بخشی از پروژه طالب را در دسترس عربستان خواهد گذاشت. این بخش طالبان وظیفه ضربه زدن به منافع ایران و پیشبرد جنگ در هزارستان و مرزهای ایران را به دوش خواهند داشت. کما این که بخشی از داعش هم در امتداد مرزهای ایران در تکاپو خواهند بود‌. یعنی جنگ در حوزه غرب هم دامنه خواهد یافت. تصادفی نیست که تاجیکستان، ازبیکستان، ترکمنستان و ایران نیروهای بزرگی را در امتداد مرزهای افغانستان مستقر ساخته اند و روسیه نیز یک لشکر مجهز را به مرز افعانستان با تاجیکستان آورده است.

به هر رو، اگر فکر و چاره درستی سنجیده نشود، ورود به این سیاهچاله محتوم است.

این احتمال که تا فرا رسیدن ماه نوامبر طالبان در شمال به سختی در هم کوبیده شوند، بسیار بالا است. دست کم تا ماه سپتامبر فاز جنگی امسال فروکش خواهد کرد. اما هرگاه راه‌یافت صلحی جستجو نشود، تابستان آینده  بسیار بسیار داغ خواهد بود.