-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۳, چهارشنبه

پیشنهاد مردم پنجشیر به احمد مسعود

 

از تاج محمد جاهد هیچ کسی اطاعت نخواهد کرد. 

سرعت تحولات، برنامۀ انسجام نظامی علیه طالبان را تحت تأثیرقرار داده است. انسجام جوانان جنگنده اهمیت دارد تا مولوی و ملا. مولوی ها و ملاها با کانال های مرموز ومتفاوت در رابطه هستند.

یک نسل جوان کتاب خوان، پر تلاش، تحصیل یافته و مجهز با انگیزه و نیروی پویا درصحنه است که ازچشم انداخته شده است. مولوی درمقاومت دوم نخواهد جنگید. هیچ گاه نه جنگیده است. افغانستان با کمبود ملا مواجه نیست؛ به نیروی رزمنده و تفنگ به دست نیاز دارد که از بقای خود مدافعه کند. 

از بی مهری و بی برنامه گی مشاوران شما، جوانان آگاه  تحصیل یافته به دامن  حزب التحریر سقوط نموده اند.

  حزب التحریر، شاخه یی از القاعده و  داعش است  که در نا آرامی های آینده خواهید دید که از این جوانان چه گونه استفاده خواهند کرد. این جوانان تحصیل یافته حتی نمی‌دانند که رهبری اصلی حزب التحریر در لندن  زندگی دارد.

 نکتۀ دیگری که مردم و بالخاصه قشر از نظر افتیده را آهسته آهسته مایوس می‌کند؛ تعیینات  در سطوح ولایت پنجشیر است که اصولاً باید انتخابی باشد نه از رأس به قاعده.  هر کسی دررابطه به این  افراد انتصابی  مشوره داده، در واقع این روند را ضربت زده است. 

 به عنوان نمونه، تعیین  تاج محمد جاهد  به صفت  فرمانده بخشی از  ولایت یا مقاومت، اکثریت  مردم را نا امید کرد. یک نمونه از کار نامه  تاج محمد جاهد را برشمارید  که در طول تاریخ مبارزه اش موفق بوده باشد؛ جز  معامله و پر کردن جیب که حالا جیب اش وزن پیدا کرده هیچ گاه به کوه بالا شده نمی تواند.

  دوم هیچ کسی به جاهد اعتماد ندارد؛  چون این  آدمک  مامور همیشه گی زن غنی بود/ است؛  وقتی کسی مأمور باشد آیا چیزی به اسم آزاده گی  در ذهن اش وجود می‌داشته باشد؟

مردم  زیرچتر این آدم هیچ گاهی جمع نخواهند شد. باید به نقش وگرایش مردم اعتنا داشته باشید.

 نمونه دیگر، شخصی به اسم ربانی ربانی در پایین خواجه تعیین شده که بهتراست از ذکرداستانش فعلاً چشم پوشی شود. گل حیدر دوباره فرمانده  قرارگاه چمالورده تعیین  شده که از سوی امرالله تغذیه و تمویل می شود. درهرکاری، به صالح پاسخگو خواهد بود و صرفاً به گپ های شما سر تکان می دهد و تمام!

نمایش های دیگری که این روز ها از سوی چند وکیل موج سوار پارلمان به نام ایجاد جبهه رواج یافته، با تمایلات مردم بیگانه اند و صرفاً از پول های باد آورده در موتر های صد هزار دالر گاهی پریان می روند و گاه به خاواک صعود می کنند. ازین کارتن کلان ها در روز آزمایش چیزی حصول نمی شود. با جوانان و کمربسته های با انگیزه، محشور شوید که وقت حساس و خطر پیوسته نزدیک می شود.

نکته دیگر:  رئیس امنیت و قوماندان امنیه مأموران شورای امنیت اند که وظیفۀ شان گزارش دهی از  تحرکات و  روحیۀ مردم به شورای امنیت است. فرمانده امنیه و رئیس امنیت باید منتخب مردم باشند و معاش بگیران دیگر نهاد ها فقط گوش به صدای عبدالله وخلیلزاد دارند. والی به امرالله و معاونش به محب گزارش می دهند. اگر رهبری مقاومت دوم به این مسایل کلیدی اما اضطراری تمرکز و دقت نشان ندهد، مقابله با فتنه ای که درپیش است، آسان نخواهد بود.

در این یک ماه پسین تمام  تجار و  پیسه دار پنجشیری و شمالی در دبی با طالبان ملاقات نموده و هر کدام  مقدار زیادی پول به جیب طالبان واریز نموده اند تا در آینده حکومت  عبوری یا مشارکتی باز هم  به چوشیدن خون مردم خویش ادامه بدهند ولی خبر ندارند طالب حتی چشم به ناموس شان هم دارد.