-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۸, دوشنبه

سروده یی از داریوش رجبیان

 خبر فوری همین که خبری‌ در راه است

روبروی بی‌حریفان خطری در راه است

بعد هم دست ستم می‌شکند بی‌تردید

دست‌آویز اهورانگری‌ در راه است

هر که از غصهٔ ما بادهٔ شادی می‌خورد

شوکرانی ته جامش، «شکری» در راه است

در دل بیشهٔ اهریمنی رنگ و ریا

بی‌امان، با دل و ایمان، تبری در راه است

خبری هست که از اوج دروغ افتادید

چونکه دانای کد خیر و شری در راه است

بی‌ثمر بود اگر جهد من و ما تا حال

حال گویند که برایش ثمری در راه است

بی‌صواب بود اگر این همه فریاد و نحیب

قصه وارونه شده، هان، اگری در راه است

خبر این است، خبر فوری دنیا این است

که یل رامگر گاو و خری در راه است! 

د.ر

۲۸ تیر  ۱۴۰۰