-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۵, سه‌شنبه

قهرمان ملی یعنی مسعود بزرگ

او درتیره ترین فشار جنگ چنین گفت: 

تسلیمی را ننگ بدانید، باور به
خدا بکنید که چهارتا پنجابی اگه دنیا هم پشتش باشه، در برابر یک‌ ملت مصمم و متحد هیچ‌کاری کرده نمیتانه ...