-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۷, پنجشنبه

نظریه جالب از عبدالحی سحر جانباز


 حدود هفتصد وسایل زرهی را که در هر کدام  برای نشانی شد «جی‌پی ایس» جابه جا شده گی است، به طالبان سپردند. از ولسوالی ها عقب نشینی کردند، طالبان را از هر سو گرد آوردند و جنگ چریکی شان را به جنگ جبهه یی بدل کردند. از همی خاطر دیده شده تلفات افزاد طالبان روز به روز بیشتر شده میره!