-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۹, شنبه

طرح موسوم به صیانت موجب دورافتادگی زبان پارسی

علی شمایلی

9 مرداد ماه 1400، کرانه کویر

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ایران در همین امسال (1400)، سهم زبان و خط فارسی در تولید محتوای وب در جهان را 3.4 درصد بیان کرده است. 

جایگاه زبان فارسی در میان زبان های زنده جهان در تولید محتوای وب، پنجم است، یعنی پایین تر از زبان های انگلیسی، روسی، ترکی و اسپانیولی که به ترتیب جایگاه های اول تا چهارم را گرفته اند. جایاه زبان و خط فارسی در این تولیدات  بالاتر از زبان عربی و بسیار بالاتر از زبان چینی است (البته در مورد جایگاه پایین چین می بایست به پیچیدگی عجیب غریب زبان چینی و ارتباط بسیار محدود آنها با اینترنت جهانی توجه کرد).

 این جایگاه شگفت انگیز زبان فارسی در تولید محتوای وب در حالی است که همه فارسی زبانان جهان جمعیتی حدود 130 میلیون نفر دارند، با این تذکر که حدود 5 میلیون نفر اهل تاجیکستان، خط شان سیرلیک است نه الفبای فارسی. همت فارسی زبان در تولید محتوای وب و به پیروی از آن گسترده گی بسیار بیشتر تولیدات به زبان و خط فارسی در شبکه های اجتماعی مانند تلگرام، فیس بوک و اینستا و واتس آپ، موجب می گردد خط و زبان فارسی از نظر فرهنگی به یکی از پویاترین زبان های جهان با تولیدات بسیار تبدیل گردد، از نظر اجتماعی موجب استواری پیوند و ارتباط فارس زبانان جهان با هم و با ریشه های تاریخی و فرهنگی شان باشد و از نظر سیاسی یکی از ارکان همبستگی ملی در سطح کشور ایران است. 

امروز با این حجم استفاده از زبان فارسی و تولید به وسیله آن در وب ها و شبکه های اجتماعی، نه تنها دیگر نمی توان چندان نگران مرگ این زبان پویا و زنده بود، بلکه می توان این را به دیده داشت که زبان فارسی بتواند در رقابت با سایر زبان های قوی و زنده دنیا، سهم خود را در تولید علم و فرهنگ و هنر و دانش به خوبی ایفا نماید.

 پویایی زبان نه تنها آن را از نابودی حفظ می کند، بلکه با ترکیب و آفرینش واژه های نو، آن را متناسب تولید علم و فلسفه می گرداند. حال اگر طرح موسوم به صیانت مصوب و اجرا گردد، دنیای اینترنت جهانی و شبکه های اجتماعی پر رونق که این امکان بسیار مهم ماندگاری، پویایی و گسترش زبان فارسی را ایجاد کرده اند، از میان می رود، چون امکان همرسانی و انتشار پیام ها و محتواهای فارسی در سراسر جهان در ایتنرنت جهانی را زبان و خط فارسی می ستاند. روشن است با تصویب و اجرای احتمالی این طرح بسیاری از کاربران ایرانی که سهم عمده تولیدات فارسی در فضای مجازی را بر عهده دارند، از آن به ناچار خارج شده و رغبتی هم در استفاده از نمونه های داخلی آن نخواهند داشت. این طرح ممکن است برای سرنوشت زبان فارسی بسیار گران تمام شود!