-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۳, چهارشنبه

مهندسی صلح تحمیلی کم کم تکمیل می شود

طالبان بعد از بندر سپین بولدک، به طرف حیرتان هجوم می برند؛ آنگاه نوبت به بلعیدن گمرک تورخم می رسد. طالب، ارگ و خلیلزاد دریک هماهنگی از پیش طراحی شده، تا کنون به موقع توانسته است که از شکل گیری قوای مسلح مقاومت درمحور پنجشیر جلوگیری کند. محاسبه این است که با ادامۀ تحریم کمک ها و اسلحه به پنجشیر، همزمان حلقه بندی کامل حاکمیت با گرفتن بنادر و شاهراه ها به وسیلۀ طالبان، و شُل کردن طناب در مذاکرات قریب الوقوع دوحه، ( حتی اعلام آتش بس سر از شروع عید سعید اضحی) شرایط برای پذیرش حاکمیت جدید تحت پوشش طالبان فراهم می شود. این، محاسبۀ خطرناک و غیرقابل قبول از خود شان است.

آیا اجماع منطقه یی درین زمینه حاصل آمده است؟ تا کنون به غیراز گروه بندی یک تعداد کشورها چیز دیگری مشهود نیست. حال دیده شود که محاسبات اردوگاه ضد خلیلزاد، ارگ وطالبان درسطح داخل و منطقه از کجا و چی گونه خود را بروز می دهد. طالب، دشمنی به جز نیروی مقاومت ملی برای حراست از بقای مدنیت افغانستان ندارد. جنگ های سخت ومزمنی درپیش است و شاید دامنۀ آن به همان نقطه یی برسد که زمانی جوبایدن پیش بینی کرده بود. یعنی، سروتۀ حریم کنونی افغانستان بعید است دو باره به هم بیاید.