-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۵, سه‌شنبه

غرب درافغانستان فرو مُرده/ فقط جنازۀ ح.ئ را حفظ می کند!


کشور همیشه بازنده، همیشه خطرآفرین

 امریکایی ها شروع کرده اند که حضور خود را ویراستاری کنند. هیچ ابزار دیگری جز 3/3 میلیارد دالری که سالیانه برای روی پا نگهداشتن نیروهای امنیتی می پردازند؛ ندارند. هدف چی است، قرار است چی چیزی را به دست بیاورند که در 20 سال حضور نظامی شان به دست آورده نه توانستند؟

هرگاه چین اعلام کند که مخارج نیروهای امنیتی افغانستان را درتفاهم با دیگرقدرت های منطقه، ما به عهده می گیریم، امریکا غیرازین که پشت در بماند؛ چی کاری از دستش پوره خواهد بود؟

انتقال جنگ به ایران صورت نه گرفت. باید دربرابر هیولای اقتصادی چینی که بعداً می تواند به هیولای جهانگیر امنیتی و راهبردی تبدیل شود؛ در همه جا دیوار کشیده شود؛ زخم زده شود و به هر وسیله مزاحمت شود تا حرکت هیولا بطی شود. حال که دنیای غرب به اثر قهرمانی پاکستان و عملیات پیچیده چین و روسیه و ایران از افغانستان رانده شده، حفظ یا حضور دو باره درافغانستان، بدون جنگ نیابتی نا ممکن است. یعنی ما به یک جنگ فراگیر و پرابعاد دیگری وارد می شویم که برنده اش معلوم نیست؛ اما بازنده اش از همین حالا مشخص است: افغانستان.

احساس بنده این است که حضور دو بارۀ امریکا و غرب درافغانستان نیز، عمرش کمتر از زمانی است که با لشکرهای نظامی به این جا آمدند و غیر مسوولانه صحنه را رها کردند. آینده، از چین، روسیه، هند و ایران است.