-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۳, چهارشنبه

نیروی ویژه به طالب تسلیم می شود؟

 عجیب است! 

22 نیروی ویژه در فاریاب، خود را دراختیار طالب می گذارند تا جلو دوربین های طالبان قصاص شوند؛ این سوال پیش می آید که نیروی ویژه آموزش دیده، جنگ دیده های حرفه ای و میدانی هستند؛ این نیروها چطور به چنگ یک گروه ایله جاری افتاده بودند؟ چرا باید مثل آب خوردن، دستگیر یا چرا باید به طالبان تسلیم شده بودند؟