-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۶, چهارشنبه

طالبان، محبس پلچرخی را از داخل فتح کرده اند


دولت بلاتکلیف است و به شکل مشکوکی از نوازش « برادران ناراضی» دست بردار نیست.

گزارش می رسد که دسته جات بی باک و خیره سرِ طالبان، از هفت بلاک زندان پلچرخی به استثنای بلاک اول پلچرخی، همه ای بلاک ها ووینگ ها را به کنترول خود در آورده اند.

نفرات طالبان با تلفن، انترنت و ابزارجارحه مجهز اند و به شکل گروه های جزیره ای، برتمامی بلاک ها سلطه خود را قایم کرده اند. افغانستان از معدود کشورهایی است که پارتی های تروریستی در آن از همه ای امکانات مدرن و خاص زنده گی برای ارتباط و خوراک بهره مند اند.

گزارش می افزاید که طالبان ساکن در پلچرخی با بدرفتاری های تحریک آمیز، نظم در داخله پنجره ها را به هم زده و از منزل اول هر بلاک تا منزل چهارم، تمامی تخت خواب های فلزی و اسباب سنگین وزن را درعقب درهای ورودی هر وینگ و بلاک دیوار کرده و شعار جهاد می دهند.

این وضعیت خاص زمانی پدید آمد که مقامات امنیتی زندان راپورهایی دریافت کردند که یک مفرزۀ سایبری طالب از داخل زندان با دسته جات مسلح خارج از زندان برای سازماندهی حمله بر زندان برنامه ریزی کرده بودند. 

آوازه ها در داخل پنجره ها بیانگر آن بود که دولت در نظر دارد برخی از سرگروه ها و حلقات افراطی و بد کنش طالب را به زندان بگرام منتقل کند. اکنون کنترول زندان در دست دولت نیست و امکان وقوع هر حادثه یی وجود دارد. 

از دو روز به این سو، خدمات اولیه در زندان قطع شده و از توزیع «قروانه» برای محبوسین جلوگیری شده است که در نتیجه صد ها تن از زندانیان بی «پایواز» و نادار از هر نوع خدمات خوراکی محروم شده اند. این درحالی است که ارسال پول های سرسام آور به زندانیان طالبان از خارج زندان، روحیه آنان را قمچین زده و زندان را فتح کرده اند.