-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۳, یکشنبه

این آقا پشیمان خواهد شد

تحت تأثیر کمپاین جهانی به نفع طالبان، وزیرخارجه ازبکستان درصدور این فتوای مکروه پیشقدم شد که: طالب گروه تروریستی نیست!
سخن کاملوف، موضع رسمی روسیه است. او خوب واقف است که دروغ می گوید.
ما هم می گوییم که طالب بدون همکاری حامیان منطقه یی تروریزم، هیچ نیرویی حساب نمی شود؛ بلکه با اکمال و همکاری نظامی و دپلوماتیک کاملوف ها، به تروریست تمام عیاردربرابر مردم افغانستان تبدیل می شوند؛ نه برضد همیاران خود!
دپلوماسی یک کشور به آب و هوایی جنگ افغانستان رابطه دارد. اگرقوای مقاومت، طالبان را از صحنه براند و دو باره روانۀ کمپ های پاکستان بسازد؛ کاملوف چه خواهد گفت؟