-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۵, سه‌شنبه

تاریخ افغانستان فقط یک مارشال دارد


 من به شخصه، بر پیشینۀ سه فردی که درتاریخ حرب افغانستان لقب «مارشالی» گرفته اند؛ از چند طرف ( ازمنظرجنگ، سیاست، نقش اجتماعی و انتظام مردم)  فکر کرده ام.

مارشال شاه ولی خان

مارشال قسیم فهیم

مارشال عبدالرشید دوستم

نتیجه: تنها کسی که به طورواقعی واجد شرایط نام و رتبه مارشالی است؛ فقط مارشال دوستم است. رتبه شاه ولی خان «اعزازی» بود؛ لقب فهیم خان، یک رشوۀ تاکتیکی به هدایت فرماندهی ائتلاف به رهبری امریکا. 

اگربحثی مبسوط درین رابطه به راه افتد، من با کمال مسوولیت درآن شرکت می ورزم.